اروپا باید ۲۰ درصد از مصرف گاز خود را کم کند ۳۱ تیر ۱۴۰۱
آژانس بین‌المللی انرژی:

اروپا باید ۲۰ درصد از مصرف گاز خود را کم کند

رییس آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام هشدار وضعیت قرمز برای بازارهای انرژی گفت اروپا باید مصرف گاز خود را ۲۰ درصد نسبت‌به سطح فعلی کاهش دهد تا بتواند زمستان را به‌خوبی پشت سر بگذارد.