تصمیم اوپک تاثیری بر بازار نفت ایران خواهد داشت؟ ۱۱ آذر ۱۳۹۹

تصمیم اوپک تاثیری بر بازار نفت ایران خواهد داشت؟

قاعدتا سه ماه دیگر در مورد ورود ایران به بازار تصمیم گیری خواهد شد، گفت: اینکه ایران افزایش صادرات یا تولید داشته باشد و کشورهای دیگر بخواهند تصمیماتی در این باره بگیرند مربوط به ماه های آینده خواهد شد و تصمیم دیروز یا پنجشنبه تاثیر مستقیمی بر ایران نخواهد داشت.