تشریح اولویت‌های کاری شرکت نفت و گاز پارس در سال ٩٨ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

تشریح اولویت‌های کاری شرکت نفت و گاز پارس در سال ٩٨

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تشریح اولویت‌های کاری این شرکت در سال ٩٨ گفت: فاز ۱۴ پارس جنوبی، میدان‌های گازی فرزاد و کیش و طرح نگهداشت تولید در اولویت‌های توسعه و اجرا قرار دارد.