اوضاع نامطلوب درآمد صنعت گاز ۲۳ آذر ۱۳۹۹

اوضاع نامطلوب درآمد صنعت گاز

دولت بعد در حالی وزارت نفت را تحویل می‌گیرد که در بخش صادرات گازی نه تنها دستاورد چندانی نداشتیم بلکه فرصت‌ها یکی پس از دیگری از بین رفته است که علاوه بر خسارت مالی، آسیب‌های استراتژیک بلند مدت متقابل را نیز در پی داشته است. اوضاع صنعت گاز در بخش ایجاد درآمد، علاوه بر اینکه رد پای ترک فعل در آن به چشم می‌خورد، در مواردی موجب عدم نفع کشور و خسارت به منافع ملی شده است که در آینده دولت بعد را با چالش جدی رو به رو می‌کند.