بسته شدن کانال سوئز چقدر ضرر اقتصادی داشت؟ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

بسته شدن کانال سوئز چقدر ضرر اقتصادی داشت؟

کشتی بزرگ باری "اورگیون" که از سه‌شنبه هفته پیش به گل نشسته و کانال سوئز را بسته بود بالاخره امروز از جایش حرکت کرد و به گفته مسئولان کانال کاملا شناور شده است.