سفر رئیس کمیسیون اروپا به جمهوری آذربایجان برای مذاکرات گازی ۲۷ تیر ۱۴۰۱

سفر رئیس کمیسیون اروپا به جمهوری آذربایجان برای مذاکرات گازی

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به منظور مذاکره برای دریافت گاز طبیعی بیشتر از جمهوری آذربایجان و کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه، امروز به باکو می رود.