عرضه ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی نفت خام در بورس انرژی ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

عرضه ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی نفت خام در بورس انرژی

فردا و پس‌فردا (۱۲ و ۱۳ شهریور) قرار است ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام در بورس انرژی ایران عرضه شود.