اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام راهی برای مهار غول نقدینگی ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام راهی برای مهار غول نقدینگی

«اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی نفت خام»؛ این نام طرح تازه وزارت نفت است که از سوی شرکت ملی نفت پیشنهاد شده است؛ طرحی که بنا به گفته مدیرعامل این شرکت قرار است بخشی از تأمین مالی پروژه‌های نفتی را از مسیر فروش این اوراق در بورس کالا انجام دهد.