جزئیات 4 برنامه منعطف وزارت نیرو برای تأمین برق صنایع/ حداکثر همکاری برای اعمال حداقل محدودیت ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

جزئیات 4 برنامه منعطف وزارت نیرو برای تأمین برق صنایع/ حداکثر همکاری برای اعمال حداقل محدودیت

وزارت نیرو در تابستان سال جاری با هدف حفظ پایداری جریان برق در کشور، اقدام به اجرای مجموعه برنامه‌هایی هدفمند کرده است که در بخش‌های مختلف اجرایی می‌شوند، برنامه‌های مدون صنایع بخشی از این برنامه‌ها است که متناسب با توانمندی و ظرفیت‌های هر صنعت انعطاف کافی در آن دیده شده است.