کاهش مصرف برق به شیوه ساده ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

کاهش مصرف برق به شیوه ساده

روز‌های گرم تابستان کم کم فرا می‌رسد و به دنبال گرم شدن هوا میزان استفاده از وسایل سرمایشی برای فرار از گرما افزوده شده و به دنبال آن مصرف برق نیز افزایش می‌یابد، اما آیا می‌دانید راهکار‌هایی برای کاهش مصرف برق وجود دارد؟