منشأیابی آلودگی‌های هیدروکربنی در سواحل جنوب با اثر انگشت‌نگاری نفت ۰۳ مرداد ۱۴۰۱

منشأیابی آلودگی‌های هیدروکربنی در سواحل جنوب با اثر انگشت‌نگاری نفت

با تصویب شورای پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت، اجرای پروژه منشأ آلودگی‌های نفتی سواحل بوشهر و گناوه با استفاده از تکنیک اثر انگشت‌نگاری نفت در دستور کار محققان این پژوهشگاه قرار گرفت.