تکلیف مدیریت پسماند در شهرستان کارون مشخص نیست ۱۱ مهر ۱۴۰۱

تکلیف مدیریت پسماند در شهرستان کارون مشخص نیست

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون، ساماندهی پسماند در این شهرستان و تعیین تکلیف کانون‌های اصلی تخلیه زباله در مرز کارون و اهواز را خواستار شد.