تأثیر پیروزی بایدن بر صنعت نفت و گاز آمریکا / انقلاب نفت شیل به تاریخ می‌پیوندد ۳۰ آبان ۱۳۹۹

تأثیر پیروزی بایدن بر صنعت نفت و گاز آمریکا / انقلاب نفت شیل به تاریخ می‌پیوندد

ایجاد یک مکانیسم قانونی و عملیاتی برای رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر تا سال 2050 با موانع جدی مواجه خواهند شد (در صورتی که جمهوری‌خواهان بتوانند کنترل خود بر سنا را حفظ کنند). بایدن همچنین در مسیر اجرای برخی برنامه‌های بلندپروازانه‌تر خود احتمالاً با مخالفت شدیدی از سوی ایالت‌های تولیدکننده نفت و گاز و نمایندگانشان در کنگره مواجه خواهد شد.»