افزایش ضریب اطمینان تولید برق نیروگاه بناب با پایداری عرضه گاز ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

افزایش ضریب اطمینان تولید برق نیروگاه بناب با پایداری عرضه گاز

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز اعلام کرد که با اجرای عملیات انشعاب گرم از مسیر خط ۳۶ اینچ ابراهیم آباد – تبریز، ضریب اطمینان تولید برق نیروگاه جدید سیکل ترکیبی بناب افزایش یافت.