۷۰ درصد آب‌بها به عنوان هزینه دفع فاضلاب اخذ می‌شود ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

۷۰ درصد آب‌بها به عنوان هزینه دفع فاضلاب اخذ می‌شود

رئیس گروه مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ که در سال ۱۴۰۰ نیز مجددا در مصوبه هیات وزیران آمد، کارمزد دفع فاضلاب مشترکان خانگی ۷۰ درصد و غیرخانگی ۱۰۰ درصد آب‌بهای مصرفی تعیین شده است.

73 میلیون مترمکعب پساب فاضلاب شهر تایباد تحویل بخش صنعت و معدن می‌شود ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

73 میلیون مترمکعب پساب فاضلاب شهر تایباد تحویل بخش صنعت و معدن می‌شود

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفای خراسان رضوی گفت: 73 میلیون مترمکعب پساب فاضلاب شهر تایباد در اختیار بخش صنعت و معدن استان قرار می‌گیرد.