سالانه حجم مخازن آبرفتی ۴.۷ میلیارد مترمکعب کاهش می‌یابد ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور:

سالانه حجم مخازن آبرفتی ۴.۷ میلیارد مترمکعب کاهش می‌یابد

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: تراز آب زیرزمینی آبخوان‌های آبرفتی کشور در بلند مدت بالغ بر ۱۰.۸۸متر و به طور متوسط سالانه ۰.۴ متر افت داشته و این افت باعث کاهش حجم مخازن آبرفتی به میزان بالغ بر۱۳۹.۷ و بطور متوسط سالانه ۴.۷ میلیارد متر مکعب شده است.