تامین انرژی الکتریکی اتوبوس‌ها در لهستان با زباله ۳۱ تیر ۱۳۹۹

تامین انرژی الکتریکی اتوبوس‌ها در لهستان با زباله

محققان اظهار کردند که اتوبوس‌ها در شهر پوزنان لهستان انرژی خود را از زباله‌ها دریافت خواهند کرد.