۰۵ آذر ۱۳۹۹

انرژی و بورس محور اصلی اخبار کشور

طغیانی با بیان اینکه خواسته ما این است که این طرح از شورای سران به مجلس بیاید که در این صورت ما نیز با قید فوریت آن‌را بررسی می‌کنیم و نتیجه را اعلام می‌کنیم، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه طرح افزایش سرمایه شرکت‌های بورس و فرابورس را به قید فوریت بررسی کردیم و زمان آن به دوهفته نیز نرسید. این طرح روز چهارشنبه تصویب شد و برای تأیید شورای نگهبان ارسال شد. وقتی به این سرعت بررسی می‌شود و واقعاً نیز به صورت خوبی بررسی می‌شود و دولت نیز همراه ما است، لزومی ندارد که به شورای سران ارجاع داده شود.