بازنگری در استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

بازنگری در استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها

مدیرکل دفتر تدوین استانداردها و مقررات فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: براساس ماده ۴ تصویب نامه قانون اصلاح الگوی مصرف، سازمان ساتبا از سوی وزارت نیرو متولی تدوین وبازنگری استانداردهای برچسب انرژی در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی شد.