سیاسیون مالک کارخانه‌های قیرسازی پشت پرده طرح قیر رایگان ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
جاده‌های دُ؛بی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود

سیاسیون مالک کارخانه‌های قیرسازی پشت پرده طرح قیر رایگان

یک کارشناس انرژی گفت: با اجرای طرح قیر رایگان در چند سال گذشته بالای 100 واحد کوچک قیرسازی احداث شده‌اند که این واحدها متعلق به چهره‌های سیاسی هستند. با قاچاق قیر رایگان ایران، جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت شوند.

امکان صادرات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین را داریم ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

امکان صادرات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین را داریم

قائم مقام سابق شرکت نفت ایران گفت: امروز که افزایش مصرف بنزین کاهش یافته، روزانه باید ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی را صادر کنیم.