ایران تا چه اندازه در استفاده از انرژی‌های نو پیشگام بوده است؟ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
در راستای کاهش سوخت‌های فسیلی؛

ایران تا چه اندازه در استفاده از انرژی‌های نو پیشگام بوده است؟

کارشناسان براین باورند که ایران نیز باید برای پایبندی به این موضوع باید سهم استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد. زمانی این مهم محقق خواهد شد که ایران در حوزه انتقال تکنولوژی محدودیتی نداشته و تحریم‌ها مانع از دسترسی ما به این تکنولوژی‌ها نشود.