برای ایجاد واحدهای زنجیره ارزش به دستیابی به واحدهای «مگا ارزش» نیازمندیم نه «مگا ظرفیت» ۱۹ مهر ۱۳۹۹
کارشناس فنی و مهندسی هلدینگ انرژی سپهر:

برای ایجاد واحدهای زنجیره ارزش به دستیابی به واحدهای «مگا ارزش» نیازمندیم نه «مگا ظرفیت»

هلدینگ انرژی سپهر پس از بهره برداری سه پتروشیمی سبلان، دنا و سیراف، به عنوان بزرگترین واحد تولید متانول ایران، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد این محصول خواهد داشت.

درمورد هلدینگ انرژی سپهر در نبض انرژی بیشتر بخوانید ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

درمورد هلدینگ انرژی سپهر در نبض انرژی بیشتر بخوانید

درمورد هلدینگ انرژی سپهر در نبض انرژی بیشتر بخوانید