کاهش آسیب به کره زمین با توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر ۰۷ تیر ۱۳۹۹

کاهش آسیب به کره زمین با توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر

یک مدرس دانشگاه ضمن اشاره به تاثیر مصرف زیاد سوخت‌های فسیلی بر میزان آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی بر ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد.