تجهیز بوستان‌های تهران به آبگرمکن خورشیدی ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

تجهیز بوستان‌های تهران به آبگرمکن خورشیدی

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۳ تهران، گفت: تمامی ۹۹ بوستان این منطقه به آبگرمکن خورشیدی مجهز شد.