سرعت حضور تجدیدپذیرها در سیستم انرژی ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

سرعت حضور تجدیدپذیرها در سیستم انرژی

بر اساس میزان اشتیاق دولت ها به بهرمندی از انرژی‌های نو، تجدیدپذیرها بیشترین سرعت را در نفوذ به سیستم انرژی جهانی در میان سایر سوخت ها دارند.