افزایش اجتناب ناپذیر قیمت‌های انرژی در ترکیه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

افزایش اجتناب ناپذیر قیمت‌های انرژی در ترکیه

افزایش قیمت‌های انرژی جهانی، واردکننده انرژی دولتی ترکیه را برای افزایش بیشتر قیمت‌ها تحت فشار شدیدی قرار داده است.