رکورد توليد انرژي بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه نکا شکسته شد ۱۱ مهر ۱۴۰۱

رکورد توليد انرژي بلوک سيکل ترکيبي نيروگاه نکا شکسته شد

مديرعامل شرکت مديريت توليد برق نکا، از ثبت رکورد تولید انرژی در بلوک سيکل ترکيبي این نيروگاه طی تابستان سال جاری، با توليد خالص 849 ميليون و 611 هزارکيلووات‌ساعت، در مقایسه با مدت زمان مشابه 5 1 سال گذشته خبر داد.