مشکلی برای عرضه گازوئیل در استان‌های مرکزی وجود ندارد ۱۷ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت ملی پخش:

مشکلی برای عرضه گازوئیل در استان‌های مرکزی وجود ندارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: مشکلی برای عرضه گازوئیل در استان‌های مرکزی وجود ندارد.