آمادگی وزارت نفت در تامین خوراک جهت استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز در لامرد و مهر ۰۷ مرداد ۱۴۰۱
معاون برنامه ریزی وزارت نفت؛

آمادگی وزارت نفت در تامین خوراک جهت استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز در لامرد و مهر

معاون برنامه ریزی وزارت نفت در سفری یک روزه از صنایع شهرستان های لامرد و مهر در حوزه بالادستی و پایین دستی بازدید کرد و از آمادگی وزارت نفت در تامین خوراک جهت استقرار صنایع پایین دست نفت و گاز در لامرد و مهر خبر داد.