سامانه مدیریت اطلاعات پروژه‌ها رونمایی شد ۱۷ مهر ۱۴۰۱
با هدف تأمین دسترسی‌های لازم برای شرکت انتقال گاز ایران

سامانه مدیریت اطلاعات پروژه‌ها رونمایی شد

​شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به‌منظور تأمین دسترسی‌های لازم برای شرکت انتقال گاز ایران از سامانه اطلاعات مدیریت پروژه PMIS رونمایی کرد.