تولید اولیه فاز ۱۱ زمستان امسال وارد مدار می‌شود/ افزایش ۴۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز در سال جاری ۰۳ شهریور ۱۴۰۱
مدیر عامل نفت و گاز پارس:

تولید اولیه فاز ۱۱ زمستان امسال وارد مدار می‌شود/ افزایش ۴۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز در سال جاری

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: امسال نزدیک ۴۰ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته افزایش تولید خواهیم داشت.