توسعه بومی صنعت گاز؛ چالش‌ها و دستاوردها ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

توسعه بومی صنعت گاز؛ چالش‌ها و دستاوردها

هم‌اکنون صنعت گاز در حوزه مهندسی و توسعه با تجربه احداث پیچیده‌ترین شبکه انتقال گاز جهان، توانسته با هدایت هدفمند شرکت‌های سازنده، حدود ۱۰۰ درصد تجهیزات مورد نیاز در احداث خطوط لوله گاز و ۸۵ درصد تجهیزات به‌کاررفته در تأسیسات تقویت فشار گاز را بومی‌سازی کند که دستیابی به این موفقیت در شرایط تحریم و نوسان‌های ارزی برای متخصصان ایرانی محقق شده است.