بخشی از خط لوله نفت مارون – اصفهان ایمن‌سازی شد ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
در پی سیلاب‌های اخیر در خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان

بخشی از خط لوله نفت مارون – اصفهان ایمن‌سازی شد

آسیب‌دیدگی بخشی از خط لوله انتقال نفت خام مارون ـ اصفهان در محدوده کیلومتر ۱۵۴ در پی فعالیت سامانه بارشی مونسون و بارندگی‌های سیلابی در ارتفاعات خوزستان و ایجاد فرورفتگی ناشی از برخورد سنگ به خط لوله انتقال نفت خام در محدوده کیلومتر ۳۰۵+۱۵۴ به همت کارکنان منطقه اصفهان شناسایی و در شرایط ناپایدار جوی ایمن شد.