آمادگی استان فارس برای سوخت‌رسانی زمستانی ۰۲ مهر ۱۴۰۱

آمادگی استان فارس برای سوخت‌رسانی زمستانی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس گفت: تمهیدهای لازم برای ذخیره‌سازی مناسب سوخت انجام و سوخت موردنیاز مناطق سخت‌گذر و عشایری استان پیش از آغاز فصل سرما توزیع خواهد شد.