افزایش ظرفیت انتقال فرآورده‌های نفتی به شمال کشور ۲۱ آبان ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خبر داد:

افزایش ظرفیت انتقال فرآورده‌های نفتی به شمال کشور

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به برنامه های مربوط به افزایش ظرفیت انتقال فرآورده‌های نفتی از ری به شمال کشور گفت: با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، با انحصار شکنی از شرکت های خارجی، فناوری پیگرانی هوشمند خطوط لوله در کشور در حال عملیاتی شدن است.