واحد نخست نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت عملیاتی شد ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

واحد نخست نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت عملیاتی شد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت پارس جنوبی با ظرفیت ۱۵۷ مگاوات به مدار تولید و انتقال توان به شبکه سراسری برق خبر داد.