فاز نهایی پست برق سبزآب اندیمشک به ظرفیت 300 مگاولت آمپر در آستانه بهره‌برداری ۲۲ آبان ۱۴۰۱

فاز نهایی پست برق سبزآب اندیمشک به ظرفیت 300 مگاولت آمپر در آستانه بهره‌برداری

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: فاز نهایی پست برق سبزآب اندیمشک به ظرفیت 300 مگاولت آمپر در مراحل تست و راه‌اندازی است و به زودی وارد مدار خواهد شد.