و‌اکاوی مسیر احیای تجارت نفت و فرآورده با روسیه و قزاقستان ۱۹ مهر ۱۴۰۱

و‌اکاوی مسیر احیای تجارت نفت و فرآورده با روسیه و قزاقستان

کارشناس ارشد انرژی گفت: ایران باید وارد روابط بلندمدت و راهبردی با قزاقستان و روسیه شود و بتواند روزانه بیش از ۳۰۰ هزار بشکه نفت قزاقستان را سوآپ کند و در همین ابعاد فرآورده روسیه را سوآپ یا خرید و فروش کند.

فضای اندکی برای مانور در بازار نفت وجود دارد ۰۲ مهر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی:

فضای اندکی برای مانور در بازار نفت وجود دارد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اعلام کرد که فضای اندکی برای ایجاد تغییر و تحول در بازارهای جهانی نفت خام وجود دارد.

فرصت جدید برای انتقال انرژی ایران به اروپا ۰۵ آذر ۱۳۹۹

فرصت جدید برای انتقال انرژی ایران به اروپا

به ویژه اکنون که احتمال تنش بیشتر در منطقه غرب آسیا همکاری‌های اقتصادی و نیاز اروپا به گاز طبیعی منطقه در شرایطی که ترکیه نیز از غرب فاصله گرفته و به روسیه نزدیک شده است، فرصتی هر چند اندک برای بهبود جایگاه ایران در حوزه انرژی منطقه قفقازجنوبی ایجاد کرده است.