صفر تا صد بزرگترین طرح آبرسانی ایران/کارشناسان درباره اَبَرپروژه غدیر چه می‌گویند ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

صفر تا صد بزرگترین طرح آبرسانی ایران/کارشناسان درباره اَبَرپروژه غدیر چه می‌گویند

به عقیده کارشناسان اَبَرپروژه آبرسانی غدیر در خاورمیانه نظیر ندارد و همزمان با افتتاح این طرح کیفیت آب شرب خوزستان متحول خواهد شد.