۳۰۰ میلیارد مترمکعب آب در کشور هدر می‌رود ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
یک عضو کمیسیون کشاورزی:

۳۰۰ میلیارد مترمکعب آب در کشور هدر می‌رود

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ریزی و مدیریت صحیح برای بهره برداری از ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آبی که در کشور از طرق مختلف به هدر می رود گام نخست برای دستری به منابع پایدار آب در سطح کشور به شمار می رود.