جنجال دوباره یک طرح محیط زیستی؛ زورآزمایی موافقان انتقال آب خزر به سمنان با مخالفان ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

جنجال دوباره یک طرح محیط زیستی؛ زورآزمایی موافقان انتقال آب خزر به سمنان با مخالفان

پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان که از زمان دولت هشتم مطرح و در دولت قبلی تصویب شده بود با اعلام مخالفت چندی قبل رییس سازمان حفاظت محیطزیست که آن‌را منتفی‌شده دانسته بود و تلاش نماینده مردم سمنان در مجلس برای موافقت با اجرای آن، وارد مرحله جدیدی شد.