انتقال آب خزر به سمنان برابر با نابودی ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی است ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

انتقال آب خزر به سمنان برابر با نابودی ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی است

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو گفت: با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان حدود ۱۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که در دنیا اکوسیستمی بی‌نظیر است نابود می‌شود.