پیامدهای زیست محیطی انتقال آب دریای خزر به سمنان ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

پیامدهای زیست محیطی انتقال آب دریای خزر به سمنان

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات رییس جمهور در میان مردم سمنان در خصوص انتقال آب دریای خزر به سمنان، گفت‌: این اظهارات خزر را بیهوش کرد. این انتقال آب پیامدهای زیست محیطی زیادی را به دنبال دارد.