اطلاعیه رسمی در خصوص شبهات مطرح شده پیرامون طرح‌های انتقال آب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

اطلاعیه رسمی در خصوص شبهات مطرح شده پیرامون طرح‌های انتقال آب

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در خصوص شبهات مطرح شده پیرامون طرح‌های انتقال آب بیانیه ای صادر کرد.