ایران کشوری پیشرو در کاهش انتشار گازهای مخرب لایه ازن است ۰۷ شهریور ۱۴۰۱
مدیر طرح ملی حفاظت از لایه ازن :

ایران کشوری پیشرو در کاهش انتشار گازهای مخرب لایه ازن است

مدیر طرح ملی حفاظت از لایه ازن گفت: بارها سازمان های بین المللی اعلام کردند که ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای مخرب لایه ازن کشوری پیشرو است، بر اساس تعهد ۳۰ درصدی کاهش این گازها در سال ۲۰۲۲ ایران ۶۰ درصد پیشرفت داشته است این در حالی است که همواره با تحریم مواجه بودیم.