مذاکرات تغییرات اقلیمی بن؛ کشورهای ثروتمند به «خیانت» متهم شدند ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

مذاکرات تغییرات اقلیمی بن؛ کشورهای ثروتمند به «خیانت» متهم شدند

نشست جهانی تغییرات اقلیمی در شهر "بن" آلمان در حالی وارد آخرین روز خود شده که کشورهای ثروتمند به "خیانت" به جهان در حال توسعه متهم شده‌اند و این دو هفته مذاکرات با نزاع و رنجش بین کشورهای ثروتمند و فقیر بر سر پرداخت پول نقد برای جبران خسارت آب و هوایی پایان یافت.