اسامی ادارات پر مصرف از دریچه رسانه‌ها منتشر می‌شود|قطع برق ۸ سازمان پرمصرف ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

اسامی ادارات پر مصرف از دریچه رسانه‌ها منتشر می‌شود|قطع برق ۸ سازمان پرمصرف

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: روز گذشته مصرف برق کشور به 63 هزار مگاوات رسید که نسبت به روز مشابه در سال گذشته افزایش 4.6 درصدی را نشان می دهد.