پیش بینی بانک گلدمن ساکس از انتخابات 2020 آمریکا و اثر آن بر بازار انرژی جهان ۲۲ مهر ۱۳۹۹

پیش بینی بانک گلدمن ساکس از انتخابات 2020 آمریکا و اثر آن بر بازار انرژی جهان

قیمت گاز طبیعی در جهان احتمالا افزایش خواهد یافت و افزایش اخیر قیمت نفت بر مبنای انتظار برای اجرای سیاست‌های کمک اقتصادی بیشتر در آمریکا و کاهش ارزش دلار نشان می‌دهد پیروزی بایدن در انتخابات می‌تواند شبیه یک کاتالیست یا شتابدهنده برای بهبود اوضاع در بازار نفت عمل کند.