خطر امنیت انرژی جهان با ادامه تحریم‌های ظالمانه ایران ۰۷ تیر ۱۴۰۱
وزیر نفت اعلام کرد؛

خطر امنیت انرژی جهان با ادامه تحریم‌های ظالمانه ایران

وزیر نفت گفت: یکی از دلایل اصلی به مخاطره افتادن انرژی جهان، ‎تحریم‌های ظالمانه ایران، به‌عنوان دارنده بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان، است.