افزایش امنیت صادرات نفت  ۲۳ مهر ۱۳۹۹
با سرمایه‌گذاری۲میلیارد دلاری در خط لوله گوره - جاسک؛

افزایش امنیت صادرات نفت 

از نکات مهم وقابل توجه این طرح علاوه ساخت لوله در داخل مهندسین ایرانی درشرکت بهسازان جنوب موفق به ساخت شیرآلات مورد نیاز پروژه راهبردی ملی خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک شدند درحالی که ساخت این شیر آلات در این شرکت ۱۰میلیون یورو برای کشورو شرکت نفت صرفه جویی ارزی به همراه دارد.